Opći uvjeti

Svrha uvjeta poslovanja jasno je definirati prava i obaveze korisnika online trgovine Gumishop.hr prilikom naručivanja artikala, koji su dostupni u online trgovini te poslovni odnos između prodavača i korisnika online trgovine Gumishop.hr. Pod kupcem se podrazumjeva svaka fizička osoba koja je izvršila narudžbu na online trgovini www.gumishop.hr

Opći uvjeti poslovanja online trgovine Gumishop.hr sastavljeni su u skladu sa zakonom Republike Slovenije, zakonom o pravima potrošača, preporuka TZS i međunarodnim kodeksima za e-poslovanje.

Kupovina izvršena preko online trgovine www.gumishop.hr broji se kao kupovina izvršena u skladu sa pravnom redom Republike Slovenije.

Dostavu robe kupljene preko online trgovine Gumishop.hr osigurava tvrtka Gumi center Gaberje d.o.o. putem svojih vlastitih kanala ili putem ugovorenih partnera na teritoriju Hrvatske u skladu sa uvjetima koji valjaju na lokacijama i područjima na kojima prodavač vrši dostavu na adresu kupca.

Opći uvjeti poslovanja valjani su prilikom svake kupovine u online trgovini, izvršavanjem narudžbe u www.gumishop.hr trgovini.

Neposredno prije realizacije kupovine, kupac sa klikom na gumb “Potvrdite narudžbu” prihvača navedene uvjete poslovanja. Ti uvjeti poslovanja isključuju bilo kakve druge uvjete sa iznimkom određenih možebitnih pisanih ugovora koje na ponudu kupca ili prodavača prihvate i potpišu kupac i prodavatelj.

Uvjeti poslovanja mogu se bilo kada dopuniti sa novim odlukama, zato predlažemo kupcu da ih pročita prilikom svake kupovine. Svaka verzija uvjeta poslovanja posebno je definirana. Svaka narudžba podlježe uvjetima poslovanja koji su objavljeni na online trgovini za vrijeme izvršavanja narudžbe.

Zbog prirode poslovanja putem interneta, ponuda u online trgovini ažurira se vrlo često i brzo. Tvrtka Gumi center Gaberje d.o.o. treba osigurati jasne i temeljite informacije za predstavljanje osnovnih značajki prodajnih artikala, koje se navedene na ambalaži artikla. Zato ne odgovaramo za možebitne greške u podacima ili tiskarske greške.

U ponudi su samo nove gume – industrija automobilskih guma priznaje kao nove gume do 5 godina starosti i po odgovarajućim pravilima skladištene gume.

Slike u online trgovini Gumishop.hr su simbolične. Tvrtka Gumi center Gaberje d.o.o. nastoji osigurati odgovarajuće slike svih prodajnih artikala na svojoj online stranici. Možebitne estetske razlike nad slikom i stvarnim artiklom ne utjeću na specifikaciju samog artikla.

Pravo na odstupanje od kupovine

U slučaju da želite odustati od kupovine, o tome nas možete obavijestiti u roku od 14 dana od vaše narudžbe bez da trebate navesti razlog povrata robe. Obavijest o odstupanju od kupovine možete ispuniti na obrazcu u našoj online trgovini ili pošaljite obavijest sa izjavom na email info@gumi-center.si. 14 dnevni rok počinje se računati sa danom kada ste primili pošiljku. Jedini trošak koji vas tereti u vezi odustajanja od narudžbe je trošak vračanja robe.
 
Felge, na koje su gume bile namontirane ne možemo zamijeniti tj. nije ih moguće vratiti. Zato vas molimo, da prije montaže guma provjerite kompatibilnost felgi sa vašim vozilom (kočione čeljusti, kočioni diskovi, ostali djelovi podvozja..). Vrlo važno je da kompatibilnost provjerite na prednjim kotačima vozila, a ako je moguće napravite to na sva četiri kotača.
 
 
Obrazac za povrat robe

 

Reklamacije

U Gumi centru Gaberje d.o.o. svjesni smo važnosti reklamacija, zato se trudimo da ih rješavamo u najkraćem mogućem roku i u obostranu korist, svakako u skladu sa zakonski propisanim odredbama.
 
U slučaju reklamacija, pogrešnih ili oštećenih artikala
Povrat robe predhodno najavite putem emaila info@gumi-center.si ili putem telefona pozivom na 091/601-0898.
Uz robu obavezno pošaljite kopiju originalnog računa. Po vašoj želji, robu možemo zamjeniti za drugo ili vratiti iznos uplate.

Garancija

Artikli su pod garancijom, ako je tako navedeno na garancijskom listu, računu ili oglasnoj poruci. Dobavljač artikla jamči kvalitetu artikla tj. besprjekorno korištenje u garancijskom roku, ukoliko ga budete koristili u skladu sa njegovom namjenom i priloženim uputama. Garancijski rok počinje se računati od dana preuzimanja robe od strane kupca.
 
Garancijski list


O aplikaciji

Korisnici aplikacije mogu biti fizičke osobe koje su navršile 15 godina starosti i djelomično su ili potpuno poslovno sposobni potrošači.
Pametni telefon ili tablet za potrebe tih općih uvjeta znači da uređaj pruža mogućnost instaliranja i korištenje naprednih aplikacija koje obični mobilni telefoni ne podržavaju. Pametni telefon i tablet omogućava naprednije mogučnosti pristupa internetu, bolje povezivanje i imaju mogućnost korištenja naprednih funkcija.
Mobilna aplikacija pruža mogućnost izvršenja narudžbe robe/usluge na prodajnom mjestu Gumishop.hr. Davatelj i nositelj prava na mobilni aplikaciji je Gumi center Gaberje d.o.o.. Registracija se vrši na web stranici Gumishop.hr i znači samo prvi upis u bazu podataka gdje korisnik upisuje sve potrebne informacije te prihvaća suglasnost općih uvjeta poslovanja i potvrđuje poznavanje sadržaja. Time nastaje njegov Gumishop Club korisnički račun (u nastavku korisnički račun).
Prijava znači da su svi potrebni podaci već upisani u bazu te da je korisnikov e-mail već potvrđen u bazi (aktiviran). U okviru prijave potrebno je za svaki sljedeći pregled u poslovanje upisati samo e-mail i lozinku, a korisnik može lozinku naknadno promijeniti. Mobilna aplikacija Gumishop pruža mogućnost jednake funkcionalnosti kao online trgovina Gumishop.hr, a posebno: pregled uskladištenih guma, felgi i kompleta, stanje uskladištenih artikala, naručivanje i rezervacija usluga.
Član Gumishop cluba je fizička osoba koja ima valjan Gumishop korisnički račun. Online ili mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacija i namjenjena je pružanju ili instaliranju programskih aplikacija za korisnike te omogućava prijenos mobilnih aplikacija na pametne telefone. Lozinka za pristup omogućava prijavu u mobilnu aplikaciju, a odredi je sam korisnik.
Tokenizacija (kod elektronskog komuniciranja) – pretvorba ili šifriranje osjetljivih podataka u siguran zapis u obliku žetona. U aplikaciji se taj tehnički postupak izvodi za namjenu šifriranja podataka.
 

 

Tehnički zahtjevi mobilne aplikacije

 

Preuzimanje mobilne aplikacije

Korisnik može mobilnu aplikaciju preuzeti na pametni telefon ili tablet prema raspoloživosti preko online trgovine Gumishop.hr i/ili mobilnim trgovinama za aplikacije i uvijek na način i pod uvjetima koji su određeni za izabrane online mobilne trgovine:

Google Android: Google Play Store

Upotreba mobilne aplikacije za korisnika je besplatna, a korisnik je dužan platiti prijenos podataka koje mu izabrani operater obračuna po valjanom cjeniku. Preuzimanje i upotreba aplikacije mogućena je i u inozemstvu uz odgovarajuću mrežu (roaming), ali se pri preuzimanju i korištenju obračunava prijenos podataka u inozemstvu i to po valjanom cjeniku izabranog operatera za preuzimanja u roamingu.
Za preuzimanje i upotrebu mobilne aplikacije Gumishop preporučamo upotrebu LTE ili 3G mreže ili fiksne elektronske komunikacijeke mreže. U 2.75G (Edge) je prijenos i upotreba aplikacije moguća, ali se mobilna aplikacija preuzima duže vremena tj. funkcionira sporije. Mobilna aplikacija radi na operacijskim sistemima Android 5,0 te novijima (Google). Zbog tehničkih ograničenja starijih verzija operacijskih sistema određene aplikacije nisu dostupne, funkcije ne rade pravilno ili prikaz funkcionalnosti nije moguć.

 

Registracija, prijava i otkazivanje upotrebe mobilne aplikacije

Sa prijavom u mobilnu aplikaciju korisnik ima pristup do potpune funkcionalnosti mobilne aplikacije. Za prijavu u mobilnu aplikaciju, korisnik treba korisnički račun kojeg kreira u postupku registracije na online stranici Gumishop.hr i to sa unosom odgovarajućih osnovnih podataka (e-mail, lozinka, ime i prezime, kontakt broj).

Sa označavanjem odgovarajućeg polja u okviru registracije u mobilnoj aplikaciji korisnik potvrđuje da je pažljivo pročitao uvjete korištenja, sa njima se slaže te ih u potpunosti prihvača i potvrđuje da je navršio 15 godina starosti te ispunjava ostale uvjete za korištenje aplikacije koji su određeni.
Ukoliko je korisnik već vlasnik Gumishop Club korisničkog računa, može se odmah povezati sa aplikacijom. Uspješnim postupkom registracije i potvrđenim općim uvjetima korsinik dobiva mogućnost pregleda skladištenih artikala te mogućnost rezevacije i pregleda rezerviranih termina za izvršavanje usluga Gumishop.hr. Obavezni podaci potrebni su za nastavak postupka prijave i komunikaciju prilikom poslovanja sa registriranim korisnicima te za druge vrste obrada sukladno sa namjenom i pravnim bazama te su ti podaci označeni sa zvjezdicom ili sa oznakom da je polje obavezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka v postopku registracije uporabniškega računa, ne bo mogel uspešno dokončati postopka registracije in posledično ne bo mogel ustvariti uporabniškega računa ter uporabljati mobilne aplikacije.

U slučaju da korisnik ne želi unjeti bilo koji od obaveznih podataka u postupku registracije korisničkog računa, neće moći uspješno završiti postupak registracije te neće moći kreirati korisnički račun i koristiti aplikaciju. 

 

Poništavanje registracije ili krađa uređaja sa instaliranom aplikacijom

 

U slučaju krađe telefona ili otkazivanja registracije, korisnik može izvesti deaktivaciju korisničkog računa preko online stranice Gumishop.hr ili nas može kontaktirati. Nakon dovršetka potvrde otkazivanja registracije, korisnički račun biti će deaktiviran.