Aplikacija Gumishop

         
   

Vulkanizer na vašem telefonu

Aplikacija Gumishop namijenjena je svim korisnicima naših usluga koji stvari najrađe rješavate usput sa vaših mobilnih telefona. Pred prvim korištenjem aplikacije prijavite se sa vašim postojećim Gumishop korisničkim računom.

Ukoliko korisnički račun još nemate, možete ga kreirati ovdje na poveznici ovdje

  • pregled uskladištenih artikala,
  • predaja zahtjeva za kreiranje individualnih ponuda za nove gume, felge sastavljene komplete, moto gume ili TPMS senzore,
  • brz i pregledan način rezervacije termina za naše usluge

 

Naloži aplikacijo GumiShop.si

 
         
         

 


O aplikaciji

Korisnici aplikacije mogu biti fizičke osobe koje su navršile 15 godina starosti i djelomično su ili potpuno poslovno sposobni potrošači.
Pametni telefon ili tablet za potrebe tih općih uvjeta znači da uređaj pruža mogućnost instaliranja i korištenje naprednih aplikacija koje obični mobilni telefoni ne podržavaju. Pametni telefon i tablet omogućava naprednije mogučnosti pristupa internetu, bolje povezivanje i imaju mogućnost korištenja naprednih funkcija.
Mobilna aplikacija pruža mogućnost izvršenja narudžbe robe/usluge na prodajnom mjestu Gumishop.hr. Davatelj i nositelj prava na mobilni aplikaciji je Gumi center Gaberje d.o.o.. Registracija se vrši na web stranici Gumishop.hr i znači samo prvi upis u bazu podataka gdje korisnik upisuje sve potrebne informacije te prihvaća suglasnost općih uvjeta poslovanja i potvrđuje poznavanje sadržaja. Time nastaje njegov Gumishop Club korisnički račun (u nastavku korisnički račun).
Prijava znači da su svi potrebni podaci već upisani u bazu te da je korisnikov e-mail već potvrđen u bazi (aktiviran). U okviru prijave potrebno je za svaki sljedeći pregled u poslovanje upisati samo e-mail i lozinku, a korisnik može lozinku naknadno promijeniti. Mobilna aplikacija Gumishop pruža mogućnost jednake funkcionalnosti kao online trgovina Gumishop.hr, a posebno: pregled uskladištenih guma, felgi i kompleta, stanje uskladištenih artikala, naručivanje i rezervacija usluga.
Član Gumishop cluba je fizička osoba koja ima valjan Gumishop korisnički račun. Online ili mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacija i namjenjena je pružanju ili instaliranju programskih aplikacija za korisnike te omogućava prijenos mobilnih aplikacija na pametne telefone. Lozinka za pristup omogućava prijavu u mobilnu aplikaciju, a odredi je sam korisnik.
Tokenizacija (kod elektronskog komuniciranja) – pretvorba ili šifriranje osjetljivih podataka u siguran zapis u obliku žetona. U aplikaciji se taj tehnički postupak izvodi za namjenu šifriranja podataka.
 

Tehnički zahtjevi mobilne aplikacije

Preuzimanje mobilne aplikacije

Korisnik može mobilnu aplikaciju preuzeti na pametni telefon ili tablet prema raspoloživosti preko online trgovine Gumishop.hr i/ili mobilnim trgovinama za aplikacije i uvijek na način i pod uvjetima koji su određeni za izabrane online mobilne trgovine:

Google Android: Google Play Store

Upotreba mobilne aplikacije za korisnika je besplatna, a korisnik je dužan platiti prijenos podataka koje mu izabrani operater obračuna po valjanom cjeniku. Preuzimanje i upotreba aplikacije mogućena je i u inozemstvu uz odgovarajuću mrežu (roaming), ali se pri preuzimanju i korištenju obračunava prijenos podataka u inozemstvu i to po valjanom cjeniku izabranog operatera za preuzimanja u roamingu.
Za preuzimanje i upotrebu mobilne aplikacije Gumishop preporučamo upotrebu LTE ili 3G mreže ili fiksne elektronske komunikacijeke mreže. U 2.75G (Edge) je prijenos i upotreba aplikacije moguća, ali se mobilna aplikacija preuzima duže vremena tj. funkcionira sporije. Mobilna aplikacija radi na operacijskim sistemima Android 5,0 te novijima (Google). Zbog tehničkih ograničenja starijih verzija operacijskih sistema određene aplikacije nisu dostupne, funkcije ne rade pravilno ili prikaz funkcionalnosti nije moguć.

 

Registracija, prijava i otkazivanje upotrebe mobilne aplikacije

Sa prijavom u mobilnu aplikaciju korisnik ima pristup do potpune funkcionalnosti mobilne aplikacije. Za prijavu u mobilnu aplikaciju, korisnik treba korisnički račun kojeg kreira u postupku registracije na online stranici Gumishop.hr i to sa unosom odgovarajućih osnovnih podataka (e-mail, lozinka, ime i prezime, kontakt broj).

Sa označavanjem odgovarajućeg polja u okviru registracije u mobilnoj aplikaciji korisnik potvrđuje da je pažljivo pročitao uvjete korištenja, sa njima se slaže te ih u potpunosti prihvača i potvrđuje da je navršio 15 godina starosti te ispunjava ostale uvjete za korištenje aplikacije koji su određeni.
Ukoliko je korisnik već vlasnik Gumishop Club korisničkog računa, može se odmah povezati sa aplikacijom. Uspješnim postupkom registracije i potvrđenim općim uvjetima korsinik dobiva mogućnost pregleda skladištenih artikala te mogućnost rezevacije i pregleda rezerviranih termina za izvršavanje usluga Gumishop.hr. Obavezni podaci potrebni su za nastavak postupka prijave i komunikaciju prilikom poslovanja sa registriranim korisnicima te za druge vrste obrada sukladno sa namjenom i pravnim bazama te su ti podaci označeni sa zvjezdicom ili sa oznakom da je polje obavezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka v postopku registracije uporabniškega računa, ne bo mogel uspešno dokončati postopka registracije in posledično ne bo mogel ustvariti uporabniškega računa ter uporabljati mobilne aplikacije.

U slučaju da korisnik ne želi unjeti bilo koji od obaveznih podataka u postupku registracije korisničkog računa, neće moći uspješno završiti postupak registracije te neće moći kreirati korisnički račun i koristiti aplikaciju. 

Poništavanje registracije ili krađa uređaja sa instaliranom aplikacijom

U slučaju krađe telefona ili otkazivanja registracije, korisnik može izvesti deaktivaciju korisničkog računa preko online stranice Gumishop.hr ili nas može kontaktirati. Nakon dovršetka potvrde otkazivanja registracije, korisnički račun biti će deaktiviran.